Kedves Látogató!

Szeretettel köszöntöm honlapunkon és örömmel mutatom be iskolánkat.

Az oktatás története Nagykovácsiban évszázadokra nyúlik vissza, ahogy arról az „Iskolánk története” címszó alatt bővebben is olvashatnak. Büszkék vagyunk elődeink kitartó munkájára, melyet a legnehezebb időkben sem adtak fel, és amellyel biztosították Nagykovácsi lakossága számára, hogy gyerekeik jövőjét taníttatásuk által támogassák.

Mi is ezen munkálkodunk. Küldetésünknek tekintjük, hogy a ránk bízott gyermekeknek ne csak tantárgyi tudást adjunk át, hanem elősegítsük olyan képességek fejlődését is, amelyek egy sikeres, élni érdemes élet megalapozásához járulnak hozzá.

Mottónk a következő Goethe idézet:

„A legtöbb, amit gyerekeinknek adhatunk: gyökerek és szárnyak.”

Ennek szellemében éljük népünk hagyományait, ismerkedünk hazánk történelmével, kultúrájával és emlékezünk meg a magyarság történetének sorsdöntő eseményeiről és példamutató, legendás nagyjairól.

A Nagykovácsi Általános Iskolában nagy hangsúlyt fektetünk a felelősségvállalásra, önállóságra és rendszerre nevelésre. Örökös ÖKO-iskolaként már a legkisebbek is gyakorolhatják, hogy mit tehetnek környezetünkért. Az alsó tagozatban a betű- és számvetés alapjainak lefektetése mellett nagy figyelmet fordítunk a jól működő rendszerek kialakítására és következetes használatára, valamint a korosztálynak megfelelő önálló és csoportos tanulás támogatására.

A hozzánk járó gyermekeket szeretetteljes és biztonságos légkör fogadja minden nap. Hiszünk benne, hogy tanítóink, tanáraink elhivatott, pozitív személyisége, megértő és segítő hozzáállása nagyban hozzájárul a gyors és sikeres beilleszkedéshez és a bizalom kialakulásához, ami a pozitív osztálytermi légkör alapja, és amiben egyszerre jó lenni és jó tanulni.

Alsó tagozatban jelenleg 2-4 párhuzamos osztályban tanulnak a gyermekek évfolyamonként. Írni és olvasni a Meixner-féle módszerrel tanítjuk diákjainkat. A heti öt testnevelés órából egy néptánc, mellyel nemcsak a mozgáskoordináció, de a társas intelligencia is jól fejleszthető és nem utolsó sorban az együtt éneklés és ünneplés kultúrája is elsajátítható, mely fontos jólléti forrásként szolgálhat életünk során.

Már 3. osztálytól tanítunk angolt/németet a korosztálynak megfelelő játékos formában. 5. osztálytól az emelt óraszámú idegennyelv oktatás felmenő rendszerben történő bevezetésével pedig nemcsak az angol és német nyelv mélyebb elsajátítása, hanem az e nyelvekhez tartozó népek kultúráinak megismerése is lehetővé válik.

Minden évfolyamon lehetőség van a tehetséggondozás keretében a gyermekek érdeklődési körének megfelelően matematika, természettudomány, magyar nyelv és irodalom, történelem, rajz, testnevelés és idegen nyelvekből is, foglalkozásokon részt venni.

Közös munkánk eredményességét mutatják országos versenyeken elért előkelő eredményeink, diákjaink és felkészítő tanáraik tekintetében egyaránt. De nem csak versenyzőink eredményeire vagyunk büszkék, az országos kompetencia mérések és végzős diákjaink felvételi eredményei is azt mutatják, hogy a Nagykovácsi Általános Iskolába járók jól felkészültek, megállják a helyüket a középiskolában.

Éves programjaink (lásd: Tanév rendje) nagy ismertségnek és elismertségnek örvendenek a diákok és szülők körében egyaránt. Az Őszköszöntő kirándulásról, a Katalin bálról jókedvűen, teli élményekkel térnek haza tanulóink. A már nagy hagyományokkal rendelkező programok mellett igyekszünk mindig új rendezvényekkel, kihívásokkal bővíteni eseménynaptárunkat. Ilyen az idei évben a jubileumi tanév programsorozat, amihez kapcsolódó történések végig kísérik majd az egész tanévet. A jubileumi tanév Nagykovácsi lakosai számára meghirdetett eseményeire ugyanúgy szeretettel várjuk a falu közösségét is, mint ahogy azt hagyományos programjaink esetében megszokhatták már.

Fehér Imre

igazgató