suli ban 1

Részlet a pedagógiai program 2010-ből

11. Az otthoni (napközi otthoni) felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának elvei és korlátozásai

11.1 Tartalmi szabályozás

A tanórai foglalkozáson elsajátított ismeretanyag gyakorlását célzó házi feladat adható. Lehetőség szerint minél nagyobb mértékű önálló munkavégzésre törekszünk.

Figyelembe vesszük a tanulók egyéni fejlettségi szintjét, esetleges tanulástechnikai korlátait. Mindebből következik, hogy a differenciálás alapelve a házi feladat kijelölésénél és értékelésénél is fontos szempont.

11.2 Mennyiségi meghatározás

A törvényi szabályozást figyelembe véve az alsó tagozaton a délutáni tanulásra szánt időkeret 60 perc, ezért a házi feladatok mennyiségét úgy kell meghatározni, hogy ebben az időben elvégezhető legyen.

Felső tagozaton ez a tanulásra szánt időkeret 90 percre módosul.

Iskolánkban hétvégére az alsó tagozaton írásbeli feladat nem adható.

Szóbeli feladatként gyakorlásra, gyűjtőmunkára, ismeretszerzésre kell lehetőséget teremteni a tanulóknak.

Felső tagozaton a hétvégi házi feladatok mennyisége a napi időkeretet nem haladhatja meg.

Tanítási szünetekre feladat csak felső tagozaton (5-8. évfolyamon), szorgalmi jelleggel, kutatómunkaként adható.