Hit és erkölcstan választásának módja

A nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény 35. §-a alapján az általános iskolákban kötelező etika óra helyett a szülők választhatják gyermeküknek az Országgyűlés által elismert egyházak és azok belső egyházi jogi személye által folytatott hit- és erkölcstan oktatást, amely választása esetén és a tanulócsoport indítását követően az a tanuló számára kötelező tanórai foglalkozássá válik.

Önök, mint szülők nyilatkozhatnak arról, hogy kötelező tanórai foglalkozásként gyermekük számára az etika oktatást, vagy valamelyik, az Országgyűlés által elismert egyházak és azok belső egyházi jogi személye által folytatott hit- és erkölcstan oktatást választanak.

Abban az esetben, ha a szülő a gyermeke számára a hit- és erkölcstan oktatást választja, akkor szükséges, hogy az erre vonatkozó nyilatkozatot aláírva átadja az iskolának, aki az összesítés után továbbítja az érintett egyházi jogi személynek.

Az általános iskolákban a 2023/2024-es tanév 1. osztályosai számára a nyilatkozat leadása a beiratkozás napján (2023. április 21.-22.) történik.

A többi évfolyam tanulóinak 2023. május 20-ig van lehetőségük a hit és erkölcstan tantárgyra vonatkozó választás módosítására az arra alkalmas nyilatkozat aláírásával és leadásával.

A Nagykovácsi Általános Iskolában a 2023/2024-es tanévben iskolai hit-és erkölcstan tantárgy oktatását vállaló egyházak bemutatkozását március hónapban olvashatják el az érdeklődő szülők honlapunkon (www.nagykovacsi-iskola.hu) az Információ, Hitoktatás címszavak alatt.