suli ban 1

Tisztelt Szülők!

A digitális oktatás bevezetése kapcsán engedjék meg, hogy néhány gondolattal forduljak Önökhöz!

A koronavírus megjelenése kapcsán a kormány által elrendelt változtatásokra az elmúlt napokban készült fel az egész pedagógus társadalom, köztük mi is. Olyan váratlan helyzet jött létre, ami felülír mindent. Az első és legfontosabb helyre került országos szinten az élet védelme. Nem fogjuk tudni az elkövetkező bizonytalan időtartamú szakaszban a régi beidegződéseket, családi, vagy más közösségi hagyományokat sem követni. Teljesen új utakon kell járnunk. Össze kell fognunk és erre a rendkívüli időre új gyakorlatot, kapcsolatrendszert, elvárásokat kell lefektetnünk egymás felé is. Amit ezzel kapcsolatban kérhetek, hogy a megértés, a türelem, a tervezettség és a kitartás vezessen el végül minket a sikerhez.

A szülőknek a saját gyermekük felé olyan elvárásokat kell támasztani nagy türelemmel, mint például az önállóság kialakítása az új rendszerű, digitális tanulásban. Olyan tanulási környezetet kell kialakítani otthon, ami nyugodt és a hosszantartó elfoglaltságot is lehetővé teszi. Tisztelt Szülők! Gyermekük felé kérem, forduljanak nagy türelemmel. Nem biztos, hogy mindegyikük pontosan érti, hogy miért nem kell most iskolába menni, miért nem lehet találkozni a barátokkal. Meg kell velük értetni, hogy ez az időszak, ami most van, az nem szünidő. Nem lehet közösségbe menni, nem lehet közösen sétálgatni, játszani a barátokkal, mint régebben, más helyzetben.

A gyermek felé a türelmes nevelés azt a célt is kell, hogy szolgálja, hogy rászoktassuk az önálló munkára, tanulásra és felelősségvállalásra. A beszélgetések során el kell érni, hogy a gyermek felismerje, a mostani helyzetnek az a célja, hogy ha a megelőző intézkedésekkel sikerül megállítani a vírus terjedését, akkor ismét visszatérhetne a régi napok világa, ezért áldozatokat kell hozniuk, mint mindannyiunknak. Ezért ők is felelősséggel tartoznak a cél elérése érdekében.

Olyan napirendet alakítsanak ki a gyermekek számára, aminek a rendszeresség legyen az alapja. Kérem, hogy az órarendet vegyük alapul a gyermekek napjának a tervezésekor. A KRÉTA és a gmail classroom rendszere alapján fogunk tudni kommunikálni a szülőkkel, gyerekekkel. A KRÉTÁT már ismerik a szülők, kialakult a rendszeres használata, ezért ezt vettük alapnak a kapcsolattartásban. Ezen a felületen fogják megkapni a tanulóink a feladataikat, tantárgyanként. A másik felület biztosít egyelőre lehetőséget a válasz kommunikációra. Elengedhetetlen, hogy most a szülő kiemelt figyelemmel kísérje a gyermeke munkáját, napi tevékenységét. Mi most a biztosra mentünk és a digitális lehetőségek közül ezt a kettőt tekintettük olyan alapnak, ami mindenki számára elérhető és felhasználóbarát. Informatikusainkkal és más iskolákkal egyeztetve nagyon sok program közül választottuk ki a fenti lehetőséget. A célunk egyértelmű ezzel kapcsolatban: úgy segíteni gyermekeink tanulását, hogy biztos alapról indulva tudjon majd kiteljesedni, a tanulás mellett az így megszerzett tudást értékelni is lehessen. Ezt a célt az is szolgálja, hogy a tankönyvek és füzetek használatát elsődlegesnek tartjuk. Tudjuk, hogy sok családban nincs elég informatikai eszköz. Ezért a KRÉTÁ-ban kapott feladatot a füzetben vagy munkafüzetben kell megoldani. Lesz olyan lehetőség is, amikor a pedagógus olyan linket közöl a felületen, amit megnyitva támogatni fogja a tananyagot. Vagy lehet ott akár gyűjtőmunkára, vagy tevékenységre való felhívás is, aminek teljesítésére a határidőket is meg fogják adni. Tisztelt Szülők! A pedagógusok nevében kérem, hogy gyermekük napi életét, napirendjét figyelemmel kísérve segítsék közös munkánkat. A célunk az, hogy a tanév végén az értékelésekkel le tudjuk zárni a gyermekeinket, tudjanak bizonyítványt kapni.

Azért, hogy ezen a váratlan, nehéz helyzeten úrrá legyünk és sikeresen kerüljünk ki belőle, kérem a pedagógusok, szülők, gyermekeink összefogását! Együtt a közös céljainkért kezdjük most el a munkát! Biztos vagyok abban, hogy így sikerülni fog!

Üdvözlettel:

Nagykovácsi, 2020. március 17.                                                Fehér Imre

                                                                                               intézményvezető

                                                                                   Nagykovácsi Általános Iskola