Joom!Fish config error: Default language is inactive!
 
Please check configuration, try to use first active language

Nagykovácsi Iskola - Nagykovácsi Iskola

suli ban 1

 Május 16. Idegen nyelvi mérés a hatodik és nyolcadik évfolyamon

A hatodik osztályosok mérése 8 órakor kezdődik és 10 óráig tart. Az idevonatkozó rendeleteknek megfelelően, a mérés utáni tanórát megtartjuk. 6.a osztályfőnöki, 6.b és 6.c testnevelés. 11 órakor a tanulók haza mehetnek. A 4-6. órában tanári felügyeletet biztosítunk. A felsős napközis foglalkozás a szokásoknak megfelelően lesz megtartva.

A nyolcadik osztályosok mérése 10 órakor kezdődik és 12 óráig tart. Az idevonatkozó rendeleteknek megfelelően, a mérés utáni tanórát megtartjuk. Az 5. óra mindkét osztálynak testnevelés lesz. Utána a tanulók haza mehetnek. A tanulóknak csak 9.45-re kell bejönniük az iskolába, de 8 órától tanári felügyeletet biztosítunk.

A mérésre írószeren kívül semmi egyébre nincs szükség. A mérés anyaga a mérés után az iskolában megtekinthető.

Május 23. Országos kompetenciamérés a hatodik és nyolcadik évfolyamon.

A mérés mindkét évfolyamon 8 órától 12 óráig tart. 12 órától a tanulók haza mehetnek, de a tanítás végéig tanári felügyeletet biztosítunk. A felsős napközis foglalkozás a szokásoknak megfelelően lesz megtartva.

Tájékoztató

Tájékoztatjuk a kedves Szülőket, hogy május 23-án a hatodikos és nyolcadikos diákok a kompetenciamérésen kapnak egy névkártyát. Azon szerepel az a Mérési azonosító, amellyel jövő év február 28-tól meg tudják nézni gyermekük eredményét (https://www.kir.hu/okmfit). A névkártyákat ne küldjék vissza az iskolába!

Kérjük a mérésen résztvevő tanulók szüleit, hogy gyermekükkel közösen töltsék ki a Tanulói kérdőíveket és csütörtökön küldjék be az iskolába. A kérdőíveket lezárt borítékban is be lehet küldeni. A kérdőíveket Reindl Gyula, mérési koordinátor gyűjti össze.

A Nagykovácsi Általános Iskolába beíratott leendő első osztályos tanulók szüleinek szóló információ:

Tisztelt Szülők!

A beíratott tanulóink felvételét igazoló levél április 27-én lett postázva. Ezt várhatóan május elején kapják kézhez.

Az osztályba sorolásról az után tudunk információt szolgáltatni, miután a tankerülettől megkapjuk azt a határozatot, hogy hány elsős osztályt indíthatunk.

Ennek időpontja (úgy, mint tavaly) június elején várható.

Üdvözlettel:

Nagykovácsi, 2018. április 27.                                                 Fehér Imre

                                                                                              intézményvezető

Szent László emlékév

Szent László emlékév

            Szent László királyunk emlékévében a Nagykovácsi Általános Iskola felső tagozatában a humán munkaközösség történelmi, irodalmi, plakát és rajzversenyt szervezett a diákok számára. A versenyek célja az volt, hogy a tanulók jobban megismerjék Szent László királyunk életét, uralkodásának jelentőségét és az életével kapcsolatos mondákat.

            A plakátversenyre minden osztálynak két plakátot kellett elkészítenie a megadott témák alapján. Igényes, szép és szemléletes plakátok készültek.

A győztes plakátokat készítő osztályok:

  1. helyezett: 6. c  
  2. helyezett: 5. a
  3. helyezett: 5. c

            A történelem- és irodalomverseny két fordulóból állt és csapatokban kellett megoldani a különféle feladatokat.

A győztes csapatok:

  1. Egri Vince, Fehér András, Fodor Bálint, Sallay Kornél, Szalai Bálint (6.c)
  2. Környei Kristóf, Meszlényi Attila, Simon Torda, Tegzes Botond, Trencsánszky Mendel (5.c)
  3. Andersen-Soós Emma, Golda Eszter, Holics Hanna, Torvaji Kinga (5.c)

            A rajzversenyre Szent László életével kapcsolatos mondákat kellett egyénileg feldolgozni. A győztes rajzokból kiállítást rendeztünk.

A rajzverseny győztesei:

5.-6. osztály:

I. helyezettek:         Meszlényi Attila 5.c, Pásztor Salamon 6.c    

II. helyezettek:       Hornok Levente 5.b, Lányi Szilárd 6.c, Ihász Ábel 5.b

III. helyezettek: Vörös Lili Emese 5.a, Trencsánszky Janka 5.d, Zombori Attila 5.a

Grafikai különdíj: Hodász Dorka 6.c

7.-8. osztály:

I. helyezett: Trencsánszky Natasa 7.b

II. helyezettek: Földesi Katinka 8.b, Egri Mátyás 8.a, Hodász Ibolya 8.a

III. helyezettek: Milbauer Jázmin 8.a, Székelyhidi Csenge7.b, Ducsai Boglárka 8.b

                                                                                                                                                                      

Dutkainé Bödő Gabriella, Hanula Krisztina, Kuszál-Gombos Adrienn

                      a versenyt szervező tanárok

kollazs1

kollazs2