Joom!Fish config error: Default language is inactive!
 
Please check configuration, try to use first active language

Nagykovácsi Iskola - Hírek

suli ban 1

 Május 16. Idegen nyelvi mérés a hatodik és nyolcadik évfolyamon

A hatodik osztályosok mérése 8 órakor kezdődik és 10 óráig tart. Az idevonatkozó rendeleteknek megfelelően, a mérés utáni tanórát megtartjuk. 6.a osztályfőnöki, 6.b és 6.c testnevelés. 11 órakor a tanulók haza mehetnek. A 4-6. órában tanári felügyeletet biztosítunk. A felsős napközis foglalkozás a szokásoknak megfelelően lesz megtartva.

A nyolcadik osztályosok mérése 10 órakor kezdődik és 12 óráig tart. Az idevonatkozó rendeleteknek megfelelően, a mérés utáni tanórát megtartjuk. Az 5. óra mindkét osztálynak testnevelés lesz. Utána a tanulók haza mehetnek. A tanulóknak csak 9.45-re kell bejönniük az iskolába, de 8 órától tanári felügyeletet biztosítunk.

A mérésre írószeren kívül semmi egyébre nincs szükség. A mérés anyaga a mérés után az iskolában megtekinthető.

Május 23. Országos kompetenciamérés a hatodik és nyolcadik évfolyamon.

A mérés mindkét évfolyamon 8 órától 12 óráig tart. 12 órától a tanulók haza mehetnek, de a tanítás végéig tanári felügyeletet biztosítunk. A felsős napközis foglalkozás a szokásoknak megfelelően lesz megtartva.

Tájékoztató

Tájékoztatjuk a kedves Szülőket, hogy május 23-án a hatodikos és nyolcadikos diákok a kompetenciamérésen kapnak egy névkártyát. Azon szerepel az a Mérési azonosító, amellyel jövő év február 28-tól meg tudják nézni gyermekük eredményét (https://www.kir.hu/okmfit). A névkártyákat ne küldjék vissza az iskolába!

Kérjük a mérésen résztvevő tanulók szüleit, hogy gyermekükkel közösen töltsék ki a Tanulói kérdőíveket és csütörtökön küldjék be az iskolába. A kérdőíveket lezárt borítékban is be lehet küldeni. A kérdőíveket Reindl Gyula, mérési koordinátor gyűjti össze.

A Nagykovácsi Általános Iskolába beíratott leendő első osztályos tanulók szüleinek szóló információ:

Tisztelt Szülők!

A beíratott tanulóink felvételét igazoló levél április 27-én lett postázva. Ezt várhatóan május elején kapják kézhez.

Az osztályba sorolásról az után tudunk információt szolgáltatni, miután a tankerülettől megkapjuk azt a határozatot, hogy hány elsős osztályt indíthatunk.

Ennek időpontja (úgy, mint tavaly) június elején várható.

Üdvözlettel:

Nagykovácsi, 2018. április 27.                                                 Fehér Imre

                                                                                              intézményvezető

Az iskolánkban oktatást vállaló egyházak:

Magyar Katolikus Egyház

képviselő: Kemenes Gábor plébános, Nagykovácsi Nagyboldogasszony Római Katolikus Templom 
telefonszám: 06 20 971 7485
http://nagykovacsiplebania.hu/

Magyarországi Református Egyház

képviselő: Varga Róbert lelkipásztor, Nagykovácsi Református Gyülekezet

telefonszám: 06 20 917 5888
http://refnagykovacsi.hu/

Magyarországi Evangélikus Egyház 

képviselő: Erdélyi Kata hitoktató, Pesthidegkúti Evangélikus Egyházközség

telefonszám: 20/775 39 74
hittanos tájékoztató blogunk: evangelikushittan.blogspot.hu
evangélikus hitoktatás honlapja: http://hitoktatas2.lutheran.hu/
Magyarországi Evangélikus Egyház honlapja: evangelikus.hu
Pesthidegkúti Evangélikus Egyházközség honlapja: pesthidegkut.lutheran.hu

Hit Gyülekezete

képviselő: Tóth Tamás hitoktató, Hit Gyülekezete

telefonszám: 06 30 654 4941
hittannal kapcsolatos weboldalunk: hiteserkolcstan.hu
Hit Gyülekezete honlapja: hit.hu

Az iskolánkban a hit- és erkölcstan oktatásával kapcsolatos tájékoztatást a 20/2012 EMMI rendelete 182.§-nak megfelelően 2018. március 7-én, 17 órai kezdettel tartjuk az I. emelet 26-os teremben. Ezen az alkalmon beiratkozás nem történik, csak tájékoztatás!

Tisztelettel: az iskolavezetés