Joom!Fish config error: Default language is inactive!
 
Please check configuration, try to use first active language

Nagykovácsi Iskola - Hírek

suli ban 1

Szeptember elsejétől az iskolában félállásban iskolapszichológus is dolgozik. 

Mit csinál az iskolapszichológus?
Az iskolapszichológia célja az iskolában tanuló diákok és az ott dolgozó pedagógusok iskolai életének megkönnyítése, a felmerülő egyéni vagy csoportos nehézségek szakszerű megoldásának segítése.

Az iskolapszichológus az iskolaigazgató irányítása alatt áll, szakmai munkáját  a területi Pedagógiai Szakszolgálat segíti. Szoros együttműködést ápol az iskola segítő foglalkozású szakembereivel (fejlesztőpedagógus, gyógypedagógus, orvos, védőnő, logopédus), és ha szükséges, akkor a városi Családsegítő és Gyermekjóléti Intézményével, illetve a területi neurológiai és pszichiátriai szakorvosaival.

Milyen problémákkal és hogyan dolgozik az iskolapszichológus?

Az iskolai léttel kapcsolatos, és arra kiható pszichés eredetű problémákkal mind a szülő, mind a pedagógus megkeresheti a pszichológust, de az iskolás gyerekek is jelezhetnek problémát felé, és maga az iskolapszichológus is vehet észre olyan jellegű problémát, amivel szerinte indokolt foglalkoznia. Ahhoz, hogy az adott gyermekkel az iskolapszichológus foglalkozhasson, a szülő beleegyezése szükséges. Indokolt esetekben az iskolapszichológus továbbirányítja a segítségkérőket más szakemberhez vagy intézményhez (pl. nevelési tanácsadó, szakorvosi vagy fejlesztőpedagógiai ellátás).

Az iskolapszichológus megválasztja a problémának megfelelő segítő módot, ami lehet:

a) az ellátást megelőző szűrővizsgálat (pl tanulási zavarok, beilleszkedési, viselkedési problémáknál)

b) egyéni konzultáció a gyermekkel (pszichés jellegű problémáknál, pl szorongás, krízis, veszteség, táplálkozási zavarok, drog, stb),

c) nevelési tanácsadás a szülőnek

d) csoportos vagy az egész osztályközösséggel való foglalkozás  (pl új közösség alakulása, kiközösítés, beilleszkedési probléma, önismeretfejlesztés)

e) ismeretterjesztő előadás szülőknek adott témában

f) nevelési munkát támogató egyéni tanácsadás vagy csoportos tréning a pedagógusoknak g) mediáció vitás kérdésekben gyermekek vagy szülők és pedagógusok között.

 Szabályok, szokások
Az iskolapszichológust köti a titoktartási kötelezettség és a Szakmai Etikai Kódex. A találkozások száma egyéni konzultációk esetében teljes mértékben a problémától függ – lehet akár egy alkalom is, lehet 4-5 vagy annál hosszabb (max 10 alkalom). Életkortól és problémától függően, beszélgetés, játék, játékos feladatok vagy rajzolás, esetleg néhány teszt kitöltése történik a foglalkozáson. Egy alkalom 45 perc.

Iskolánkban dolgozó iskolapszichológus: Kovács Olga

Elérhetősége: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ,  26/389-922

Egyéni időpont egyzetetése szükséges a fenti elérhetőségei valamelyikén.

Közel 600 tanulót és 50 pedagógust várt az első csengőszó szeptember elsején a Nagykovácsi Általános Iskolában.

Talán a legizgatottabb az a 98 kiselsős volt, akik elhagyva az óvodát kezdték meg hosszú tanulmányútjukat iskolánk falai között. 
Az évnyitón még megszeppenve nézték a nagyokat, délután már önfeledten, vidáman mesélték első napi élményeiket a még náluk is izgatottabb szüleiknek.

A régi diákok magabiztosan vették birtokba az iskolát, osztálytermüket és örültek a változásoknak, az új tanároknak, tanítóknak.
És hogy mi vár rájuk az új tanévben? Sok tudás, fejlődés, siker, odafigyelés és szeretet, hisz számunkra ők a legfontosabbak.


Kívánunk minden diáknak, pedagógusnak és szülőnek eredményes és sikeres 2017/2018-as tanévet!

DSCF3947  DSCF3974

KÖLTÉSZETNAPI MEGEMLÉKEZÉS

         Április 11-i megemlékezésünket Emi néni eredetileg a szokott helyszínre, a Templom térre álmodta meg, ám az időjárás közbeszólt, így bekényszerültünk az iskola tornatermébe.

         Rendhagyó módon zeneszó csalogatta az osztályokat a programra. József Attila 112. születésnapján mi más szólhatott volna, mint a költő egyik megzenésített verse?

Read more...

Vers- és prózamondó verseny Pátyon!

Az idén is „hivatalosak” voltunk a pátyi Bocskai István Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola a területi vers- és prózamondó versenyére. Több mint húsz iskola első helyezettjei versenyeztek, mérték össze előadói képességüket.

Iskolánk hat tanulójáért izgulhattunk a délutáni eredményhirdetésig. Büszkék voltunk, mert négyszer is elhangzott a díjazottak között a Nagykovácsi Általános Iskola neve!

Hevér Vilma (2.c) prózamondásban, Szabó Csongor (2.a) versmondásban harmadik helyezést értek el. Andersen-Soós Emma (4.c) versmondásban az előkelő második helyen végzett. Géró Csenge (8.b) szintén versmondásban volt díjazott, a hatodik lett.  Géró Péter (6.c) és Angeli Zsófia (4.c) versmondók a hetedikek lettek.

Gratulálunk tehetséges diákjainknak, az őket felkészítő pedagógusoknak – Bertalanné Boros Kingának, Temesi-Horváth Mariannak, Kakukné Lehrreich Emíliának, Kőrösi Évának - és a támogató szülőknek!

Kőrösi Éva