suli ban 1

Községünk csodálatos természeti környezetben található. A Budai-hegység 330 méterrel a tengerszint feletti völgyben terül el. Itt húzódik a Nagyszénás hegycsoport, amit 1995-ben Európa Diplomás területté nyilvánítottak.

Körülöttünk húzódó hegyek (Zsíros-hegy, Kutya-hegy, Nagykopasz) védelmet nyújtanak kis településünknek. Közkedvelt természeti megfigyelőhelyünk a Békás-tó is fokozza a táj szépségét. Iskolánk ebben a festői környezetben található.

Iskolánk alapelve, hogy diákjaink stressz-mentes környezetben élhessék meg diákéveiket

A stabil műveltségnyújtása mellett legyen emeltszintű választhatóság is, ami egy korrekt értékelési és ellenőrzési rendszerrel párosul.
Szeretetteljes családias légkör kialakítása a célunk, amelyben az alapvető emberi normákat tiszteletben tartó, sikerre vágyó lelkes nyitott személyiségek fejelődhetnek ki. Kiemelt figyelmet fordítunk az eltérő adottságokkal, képességekkel rendelkező tanulóink integrálására, fejlesztésére.

Személyiségfejlesztő munkánk során a harmonikus, egészséges személyiség kibontakoztatását tartjuk a legfontosabbnak. A tradicionális nevelési értékeket figyelembe véve az emberi méltóságot, szabadságot és a boldogsághoz való jogot szem előtt tartva foglalkozunk a ránk bízott gyermekekkel.
Fontosnak tartjuk, hogy mindennapi munkánk során a nevelés ugyanolyan hangsúlyt kapjon, mint az oktatás. A beilleszkedés képessége kulcskérdése gyermekeink boldogulásának. A szociális integráció nagyon hosszú pedagógiai folyamat. A munka alapja egy gondos strukturált rendszer, amelyben egyenértékű szabályok és elvárások nyújtanak biztonságot.

Nő az önbizalom, javul az önértékelés, és kialakul a helyes értékrend. Nagy hangsúlyt fordítunk az alapvető erkölcsi normák kimunkálására, mint a szeretet és türelem erénye, az élet szeretete és tiszteletben tartása, humanizmus, közösségi érzés, másság elfogadása, egymásra való odafigyelés és segítségnyújtás. Együtt ünnepelünk, hagyományokat teremtünk, családi programokat szervezünk. A családias légkörből adódóan különösen nagy hangsúlyt fektetünk a gyermekekhez közelálló Mikulás, karácsony, farsang, gyermeknap, anyák napja szülőkkel, nagyszülőkkel, testvérekkel együtt való megünneplésére.

Iskolánk feladata, hogy tanulóinkból sokoldalúan képzett, egyéni lehetőségeiket figyelembe véve, képességeik fejlesztésével az élethosszig tartó tanulásra, az emberi értékek ismeretében helyesen választani, dönteni, környezettudatos cselekvést választani tudó embert neveljen. Legyen önbizalmuk, helyes önértékelésük, alkalmazzák a tanult viselkedési normákat a mindennapi életben.

A siker megerősíti a tanulót, hogy tanulni jó, dolgozni érdemes

Így válik ez az iskola az egyéni sikerek színterévé mindenki számára. Ahol azonban csak a tradicionális tantárgyak számítanak, ott a siker számos forrása kívül reked. Nagyon fontos tehát, hogy olyan tevékenységek kerüljenek be (művészeti tárgyak, sport), amelyek által azok is elismeréshez juthatnak, akik az elméleti „fő” tantárgyak tanulásában nem voltak sikeresek.

Az egyéni siker az iskolához való jó viszony feltétele

Célunk: hogy biztosítsa az iskola a közös erőfeszítés örömét mindenkinek.
A gyermekeknek óriási szükségük van a védettség érzésére. Ezért az iskola olyan hely kell, hogy legyen, ahol a gyermeki jogok tisztelete hatja át a tevékenységeket, az emberi érintkezés minden szintjén és formájában.